EtusivuHuutokauppojen ehdot

Huutokaupan yleiset ehdot


1 OSTAMINEN

 

1.1 TARJOAMINEN

 

1.1.1 Huutokauppatilaisuudessa voi tarjota ennalta jaettujen huutonumeroiden avulla. Huutoja ei hyväksytä ilman huutonumeroa. Helander pidättää oikeuden päättää, kenelle huutonumeroita annetaan. Huutonumero on aina henkilökohtainen. Asiakastiedot tulostuvat kuitille huutonumeron kirjauksen yhteydessä annettujen tietojen perusteella eikä kuittitietoihin voi tehdä muutoksia maksun yhteydessä. Helanderilla on oikeus peruuttaa rekisteröidyn huutonumeron käyttöoikeus käynnissä olevan huutokaupan aikana. Huutonumero on palautettava huutokaupan jälkeen.

 

1.1.2 Ennen huutonumeron myöntämistä ja/tai ennakkotarjouksen tai puhelintarjouksen hyväksymistä ja asiakkaan osallistumista huutokauppaan, Helanderilla on oikeus:

 • tehdä huutokauppaan osallistuvasta asiakkaista luottotarkistus
 • vaatia tarvittaessa luottokirjettä (letter of credit) asiakkaan pankilta tai vaatia muu vakuus, erityisesti, mutta tähän rajoittumatta, mikäli kyseessä on asiakas jolla ei ole Suomessa kotipaikkaa, suomalaista henkilötunnusta ja/tai suomalaista pankkitiliä

 

1.1.3 Henkilöä, joka tarjoaa toisen lukuun, pidetään tosiasiallisena ostajana, jollei Helander ole hyväksynyt ostajaa esitetyn kirjallisen selvityksen perusteella toisen henkilön lukuun toimijana ja jollei huutokauppanumeroa ole kirjattu tälle päämiehelle.

 

1.1.4 Meklari huolehtii sallittujen korotusvälien toteutumisesta. Tarjous on tehtävä selkeällä äänellä tai selvällä merkillä, esimerkiksi pitämällä ylhäällä huutonumeroa. Meklari päättää, mikä tarjous on voimassa, mikäli jokin esine on huudettava uudelleen mahdollisen epäselvyyden vuoksi.

 

1.1.5 Vasaranlyönnillä vahvistetaan korkein tarjous, tarjouksen tekijä on silloin tehnyt sitovan ostosopimuksen. Mikäli viimeisestä tarjouksesta on epäselvyyttä, huutokaupan meklarilla on oikeus päättää uudesta tarjoamisesta. Helanderilla on oikeus syytä ilmoittamatta hylätä huutokaupassa tehty tarjous. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

 

1.1.6 Salissa tai verkon kautta tapahtuvassa huutokaupassa tehdyn tarjouksen tai ennakkotarjouksen minimi on mainittu hinnastossa.

 

1.1.7 Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä. Emme ota vastaan myyjän tekemiä tarjouksia hänen myyntiin tarjoamistaan kohteista.

 

 

1.2 HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN

 

1.2.1 Edellytämme henkilöllisyystodistuksen esittämistä seuraavissa tilanteissa:

 • toimeksiantosopimuksen solmimisen yhteydessä
 • huutonumeron rekisteröinnin yhteydessä
 • tavaran maksu- ja noutotilanteissa.

Noudettaessa / maksettaessa toisen ostamia tavaroita tulee noutajan todistaa henkilöllisyytensä sekä esittää Helanderin mahdollisesti vaatima selvitys oikeudestaan noutaa kohde.

 

 

1.3 ENNAKKOTARJOUKSET

 

1.3.1 Ostaja voi osallistua huutokauppaan salissa, puhelimitse tai verkkoluettelon kautta. Ostaja voi myös osallistua huutokauppaan jättämällä ennakkotarjouksen Helanderin verkkoluettelon kautta tai luettelon avoinna ollessa asiakaspalveluumme. Ostaja saa rekisteröityessään oman käyttäjätunnuksen ja salasanan automaattisesti ja voi jatkossa kirjautua niillä verkkoluetteloon. Ennakkotarjousten jättömahdollisuus sulkeutuu huutokaupan alkaessa. Puhelintarjousten jättömahdollisuus sulkeutuu 1 h ennen huutokaupan alkua. Verkon kautta tapahtuva huutokauppa avataan viimeistään huutokaupan alkaessa.

 

1.3.2 Kahden tai useamman samansuuruisen tarjouksen ollessa kyseessä ensimmäisenä jätetty voittaa. Tarjous on aina ostajan vastuulla. Emme huomioi tekstiviestitarjouksia.

 

1.3.3 Ennakkotarjousten käsittely huutokaupan aikana

 • Yksi tarjous: meklari lähtee liikkeelle alimmasta mahdollisesta tarjouksesta.
 • Kaksi tai useampia tarjouksia: meklari lähtee liikkeelle toiseksi korkeimmasta tarjouksesta yhdellä korotuksella lisättynä. Esim. jos jätetyt ennakkotarjoukset ovat 100 €, 300 € ja 500 €, meklari sanoo ”tarjottu 330 €”.
 • Meklari korottaa aina ennakkotarjouksen tekijän puolesta yhden korotuksen muita tarjouksia vastaan, kunnes ennakkotarjouksen maksimimäärä on saavutettu.
 • Kaksi tai useampia yhtä suuria tarjouksia: ensimmäisenä jätetty tarjous voittaa, eli aika on määräävä tekijä.
 • Jos ennakkotarjous on sama kuin salissa tai verkon kautta tapahtuvassa huutokaupassa annettu, ennakkotarjous ensiksi jätettynä voittaa.

 

1.3.4 Puhelintarjous

 

1.3.4.1 Ostaja voi osallistua puhelimitse huutokauppaan sopimalla asiasta Huutokauppa Helanderin henkilökunnan kanssa, jolloin Helander soittaa ostajalle huutokaupan aikana kyseisen kohteen tullessa vuoroon.

 

1.3.4.2 Puhelintarjouksen minimi on aina summa, joka on ilmoitettu hinnastossa. Ennakkoon annettu puhelintarjous on voimassa riippumatta siitä, tavoitetaanko tarjouksen antajaa vai ei.

 

1.3.4.3 Ostaja tekee tarjoukset omalla riskillään. Huutokauppakamari ei vastaa käsittelyvirheestä tai tietoteknisistä ongelmista.

 

1.3.5 Helanderin henkilökunta käsittelee ennakko- ja puhelintarjoukset luottamuksellisesti ja tarjoaa huutokaupassa ostajan puolesta.

 

 

1.4. HUUTOKAUPPAAN OSALLISTUMINEN VERKKOLUETTELON KAUTTA

 

1.4.1 Helanderin huutokauppaan voi osallistua reaaliajassa huutokaupan aikana verkkoluettelon kautta (LIVE). Tällä tavoin osallistuvaa pidetään huutokauppaan osallistujana ja häneen sovelletaan soveltuvin osin samoja sääntöjä kuin huutokauppaan osallistuviin. Verkkoluettelon kautta jätetty vahvistettu korkein tarjous johtaa sitovaan ostosopimukseen. Huutokauppa Helander ei vastaa tietoteknisistä ongelmista eikä asiakkaan tekemistä järjestelmän käyttövirheistä.

 

 

1.5 MAKSU

 

1.5.1 Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta, huutomaksusta ja hinnastossa mainituista muista maksuista, jotka ostajan tulee suorittaa.

 

1.5.2 Maksutavat on ilmoitettu hinnastossa. Emme ota vastaan käteistä rahaa.

 

1.5.3 Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä viiden (5) vuorokauden kuluessa huutokaupan päättymisestä (ei koske erikoistilanteita, esim. arkipyhiä, jolloin maksu tulee suorittaa ilmoitettujen noutopäivien aikana).

 

1.5.4 Mikäli maksua ei ole suoritettu viiden (5) vuorokauden kuluessa, Helanderilla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

 • pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
 • peruuttaa osto
 • myydä esine uudelleen voittavan tarjouksen jättäneen henkilön (ostajan) lukuun

 

1.5.5 Helander kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan velasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä Helanderin veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia Helanderin kuluja, jää loppuosa ostajan velaksi Helanderille.

 

1.5.6 Huutokauppa Helander ei vastaa tietoteknisistä ongelmista liittyen sähköisen viestinnän kulkuun Huutokauppa Helanderin ja asiakkaan välillä. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa mahdollisesti voittamansa kohteet huutokaupan jälkeen Helanderin Omat sivut -palvelun kautta.

 

 

1.6 NOUTO

 

1.6.1 Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esineet luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen pankkiin, tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukanaan. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite tai kuitti.

 

1.6.2 Noudon yhteydessä ostajan tulee varata mukaansa riittävästi pakkausmateriaalia sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille.

 

1.6.3 Huutokauppa Helanderin vastuu esineistä lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu huutokaupan aikataulussa ilmoitetussa mainitussa määräajassa.

 

1.6.4 Mikäli esineitä ei ole noudettu viiden (5) vuorokauden kuluessa huutokauppapäivästä, on Huutokauppa Helanderilla oikeus myydä esine edelleen voittavan tarjouksen jättäneen henkilön (ostajan) lukuun ja tämän riskillä. Uudelleenmyynnissä sovelletaan kohtaa 1.5.5.

 

 

1.7 TAVAROIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN

 

1.7.1 Ostaja voi solmia Huutokauppa Helanderin tai haluamansa ulkopuolisen yrityksen kanssa sopimuksen ostamiensa kohteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä. Huutokauppa Helander lähettää kohteita ainoastaan postitse Postin omien kuljetusehtojen mukaisesti.

 

 

1.8 JÄLLEENMYYNTIKORVAUS

 

1.8.1 Ostajan tulee suorittaa kuvataitelijoiden oikeudesta saatava jälleenmyyntikorvaus. Vasarahinnalle laskettava maksu on korkeimmillaan 5 %. Suomessa jälleenmyyntikorvaukseen lisätään voimassa oleva arvonlisävero (joka on nyt 10 %). Lisätietoja jälleenmyyntikorvauksesta ja tekijänoikeuslaista saa Kuvasto ry:stä ja sivuilta www.kuvasto.fi. Kohteet, joista ostaja on velvollinen maksamaan jälleenmyyntikorvausta vasarahinnan ylittäessä 255 €, on merkitty tähdellä huutokauppaluetteloon.

 

 

1.9 KOHTEIDEN KUNTO

 

1.9.1 Kaikki kohteet myydään huutokauppaluettelon tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

 

1.9.2 Huutokauppaluettelo on lyhyt listamainen informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista. Tuotekuvaukset huutokauppaluettelossa eivät ole asiantuntijalausuntoja. Helander ei vastaa luettelossa ilmenevistä virheistä, ml. paino- ja mittavirheet, virheet kohteen tekijästä, aitoudesta, iästä, tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä. Luettelon kuvat ovat kohteen tunnistamiseen, ei sen kunnon arvioimiseen tai virheiden ja puutteiden arvioimiseksi. Helander ei vastaa vaurioista eikä puutteista, jotka eivät käy ilmi kyseisistä kuvista tai tuotekuvauksesta. Helander pidättää oikeuden tehdä muutoksia luetteloon.

 

1.9.3 Mahdollisia kohteen vikoja ja puutteita ei välttämättä ilmoiteta. Sähkölaitteita, kelloja tai muita laitteita ei ole testattu, eikä niiden toimivuudesta anneta mitään takeita. Ostajalla on mahdollisuus tutustua näytön aikana kohteeseen huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunnon ja laadun sekä mahdolliset virheet ja puutteet. Ennakkotutustuminen esineeseen ja sen mahdollinen laiminlyönti ovat ostajan vastuulla eikä laiminlyönti oikeuta ostajaa reklamaatioon tai kaupan purkuun. Tämä koskee myös internetin ja puhelimen kautta tapahtuvaa ostotarjousta ja sen perusteella tehtyä kauppaa.

 

1.9.4 Helander ei vastaa taulukankaiden mahdollisista kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten painotöiden paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta, kuluneista reunoista, tahroista, kellastumisesta tms.

 

 

1.10 VASTUU VIOISTA

 

1.10.1 Helanderin vastuu ostetuissa kohteissa havaituista vioista, jotka edellä poissuljetun jälkeen jäävät Helanderin vastuulle, rajoittuu seuraaviin tapauksiin:

 • Jos kohteessa on vikaa, Helanderilla on ensisijaisesti oikeus korjata vika sillä edellytyksellä, että korjauksesta ei aiheudu Helanderille kohtuuttomia kustannuksia eikä vaivaa.
 • Jos korjaus ei tule kysymykseen, Helanderilla on oikeus purkaa kauppa.
 • Helanderin vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että ostaja palauttaa esineen Helanderille ja Helander palauttaa ostajalle vasarahinnan sekä huutomaksun, arvonlisäveron ja mahdollisen jälleenmyyntikorvauksen. Helander ei vastaa ostajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

 

1.11 REKLAMAATIOT

 

1.11.1 Asiakkaan velvollisuus on huomioida kohtien 1.9 ja 1.10 ehdot. Reklamaation tulee tapahtua 14 vuorokauden sisällä esineen määrätyn nouto- ja maksuajan päättymisestä uhalla että ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen. Ostajan velvollisuus on lunastusvaiheessa tutkia kohde ja reklamoida mahdollisista vioista välittömästi ennen esineen kuljettamista pois huutokauppakamarilta. Asiamiehen käyttäminen ei vapauta ostajaa velvoitteesta tutkia esine mahdollisten reklamaatioon johtavien seikkojen osalta noudon yhteydessä.

 

 

1.12 KULTTUURIESINEIDEN MAASTAVIENTILUPA

 

1.12.1 Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin EU-jäsenmaihin sekä vientiin yhteisön alueelta. Suomen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden maastavientiä EU:n ulkopuolelle sääntelee neuvoston asetus (ETY no: 3911/92). Maastavientilupaa koskevissa asioissa tulee kääntyä Museoviraston ja/tai Kansallisgallerian puoleen.

 

 

2 MYYNTI

 

2.1 MYYNTIEHDOT

 

2.1.1 Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat. Helander päättää, mihin huutokauppaan ja minkä myyntikanavan kautta kohde myydään.

 

2.1.2 Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus (pl. myynti voittavan tarjouksen jättäneen henkilön (ostajan) lukuun, kohta 1.6.4). Palkkio huutokaupattavasta esineistöstä ilmoitetaan hinnastossa, samoin minimipalkkio kohdetta kohti.

 

2.1.3 Helanderilla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Helanderilla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen. Helanderilla on oikeus kieltäytyä ottamasta kohdetta huutokaupattavaksi, mikäli Helanderin toiminnan kannalta ilmenee perusteltu syy, esimerkiksi – mutta näihin tilanteisiin rajoittumatta – esineen aitouden, omistus- tai myyntioikeuden tai muun myyntiin vaikuttavan seikan osalta ilmenevän epäselvyyden johdosta. Helanderilla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

 

2.1.4 Helanderin suorittama esineiden nouto huutokauppaan sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat on ilmoitettu Helanderin hinnastossa.

 

2.1.4.1 Myyjälle lähetetään ennen huutokauppaa sähköposti-ilmoitus kohdenumeroista, joilla esineet kuvineen ja tietoineen ovat listattuna huutokauppaluetteloon.

 

2.1.5 Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä, mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston tai kuolinpesän tyhjennystä. Myyjällä ei ole oikeutta huutaa itselleen myyntiin antamiaan kohteita.

 

2.1.6 Helanderilla on oikeus tarjota esine yhdessä erillisessä huutokaupassa, jollei sitä myydä ensimmäisessä. Huutokaupassa myymättömät kohteet toimitetaan huutokaupan jälkeen kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle, tai mikäli asiakkaan kanssa on erikseen sovittu, asiakas noutaa annetussa määräajassa.

 

2.1.7 Helanderilla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten. Kaikki tällainen materiaali ja kuvat ovat Helanderin omaisuutta ja niitä voidaan käyttää myös tarkoituksiin, jotka eivät liity yksittäiseen huutokauppaan tai kohteen myyntiin.

 

2.1.8 Myyjän tulee noutaa Helanderilta kohde, jota ei ole kohdan 2.1.3 perusteella otettu huutokauppaan, viipymättä ja viimeistään annetussa määräajassa siitä päivästä, jolloin Helander on ilmoittanut asiasta myyjälle sekä kohde, jota ei ole maksettu kohdassa 1.5.3 mainitussa ajassa. Mikäli myyjä ei ole noutanut esinettä mainitussa ajassa, on Helanderilla oikeus antaa esine ulkopuolisen varastoitavaksi, jolloin esine varastoidaan myyjän kustannuksella ja riskillä, tai mikäli esineen hallussapito on kielletty, esine luovutetaan viranomaisille.

 

2.1.9 Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi, tai kohteen aitous on perustellusti kyseenalainen, kohteen voittanutta ostajaa ei voida varmuudella osoittaa tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on Helanderilla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa Helander palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena Helanderille 14 päivän sisällä Helanderin vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Helanderille kaikki Helanderin veloittamat maksut ja kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on toimeksiantajan noudettavissa heti kun Helander on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä. Helanderilla on oikeus toimittaa väärennös tai sellaiseksi epäilty kohde viranomaisille, jotka tekevät oman päätöksensä kohteen luovuttamisesta myyjälle tai sen takavarikoimisesta.

 

2.1.10 Myyjän velvollisuus on seurata tietoa myymättä jääneistä kohteista Helanderin Omat sivut -palvelun kautta. Erillistä ilmoitusta ei lähetetä. Huutokauppa Helander ei vastaa tietoteknisistä ongelmista liittyen sähköisen viestinnän kulkuun Huutokauppa Helanderin ja toimeksiantajan välillä. Helander ei vastaa puhelintiedusteluihin keskeneräistä myyntiprosessia koskien.

 

2.1.11 Mikäli esine on otettu arvioitavaksi ja myyjä ei halua myydä esinettä tai Helander havaitsee esteen esineen myymiselle, Helander ilmoittaa myyjälle ajan, jonka kuluessa myyjä voi hakea esineen Helanderilta. Jollei myyjä ole hakenut kohdetta annetussa määräajassa Helanderilta, on Helanderilla oikeus toimittaa esine hävitettäväksi tai myydä esine toimeksiantajan lukuun.

 

2.1.12 Jos kohde ei mene kaupaksi, Helander perii hinnaston mukaisen korvauksen.

 

2.1.13 Jos toimeksiannon yhteydessä esineelle on sovittu valvottu hinta ja myymättä jäänyt esine on noutamatta 14 vrk jälkeen huutokaupasta, on Helanderilla oikeus asettaa esine myyntiin ilman lähtöhintaa ja valvottua hintaa. Uudelleen myyntiin asetetut esineet eivät ole enää noudettavissa takaisin.

 

 

2.2 MYYNTITILITYS

 

2.2.1 Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä. Myyntitilitystä koskevat tilityslaskelmat tulevat samana päivänä näkyviin Omat sivut -palveluun. Mikäli Helanderilla on kuitenkin asiakkaalta esimerkiksi noutokuluista muodostuneita saatavia, tilityslaskelma julkaistaan vasta ko. kulujen kattamisen jälkeen. Tällöin asiakas saa tiedon sähköpostitse.

 

2.2.2 Helanderilla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, eikä Helander vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

 

2.2.3 Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, Helanderilla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen voittavan tarjouksen jättäneen henkilön (ostajan) lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjää noutamaan kohde. Helander voi halutessaan neuvotella käytettävästä menettelystä myyjän kanssa. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman Helanderille, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on Helanderilla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, Helander voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, Helander tekee tilityksen myyjälle.

 

2.2.4 Helander ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi – mutta näihin rajoittumatta – esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta Helanderin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli Helander kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata Helanderille kaikki ne kulut, jotka Helander on joutunut maksamaan.

 

 

2.3 KUITTAUS

Helanderilla kuittausoikeus ostajaa ja myyjää kohtaan. Ostajalla ja myyjällä ei kuittausoikeutta Helanderia kohtaan.

 

 

3 YLEISTÄ

 

3.1.1 Helanderilla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin Helander ottaa ne myyjältä haltuunsa. Helander säilyttää esinettä kuten normaali huolellinen henkilö, eikä vastaa myyjälle esineen mahdollisesta arvonalennuksesta, johtuipa se sitten siihen säilytyksen aikana tulleista naarmuista, normaalista kulumisesta tai muista sen kaltaisista vahingoista tai elävän materiaalin luonnollisista muutoksista, esimerkiksi – mutta siihen rajoittumatta – puun halkeilusta. Mikäli kuitenkin Helanderin tai sellaisen, josta Helander vastaa, tuottamuksesta esineelle on aiheutunut vahinkoa, rajoittuu Helanderin vastuu Helanderin vakuutuksen korvausmäärään. Mikäli vakuutuksesta ei makseta korvausta, ei Helander vastaa aiheutuneesta vahingosta myyjälle tai ostajalle.

 

3.1.2 Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen pakottavan lainsäädännön johdosta on Helander velvoitettu tunnistamaan asiakkaansa ja asiakkaan toimintaan, henkilöön ja edunsaajiin liittyviä seikkoja laissa asetettujen raja-arvojen ylittyessä. Mikäli Helander ei saa määräysten mukaisia selvityksiä sellaisia pyydettyään, saattaa Helander olla velvoitettu olla saattamatta liiketointa tai -toimia loppuun. Helanderilla on harkintansa mukaan oikeus olla päättämättä liiketointa tai -toimia, jollei Helander ole saanut harkintansa mukaisesti tyydyttäviä selvityksiä asiakkaaltaan.

 

3.1.3 Jos ylivoimainen este (force majeure) estää osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan eikä sen vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia, osapuolilla on oikeus pidättäytyä tässä sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja siltä ajalta, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen. Tällainen ylivoimaisen esteen muodostava tapahtuma voi muun ohella olla viranomaisen toimenpide, toiminnan keskeytyminen vesivahingon, tulipalon tai muun onnettomuuden seurauksena, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus (myös milloin osapuoli on siihen osallisena) taikka muu vastaava vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy, jota tai jonka seurauksia osapuolet eivät kohtuudella ole voineet välttää. Ylivoimaisesta esteestä johtuvasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tulee viivytyksettä ilmoittaa toiselle osapuolelle, samoin kuin ylivoimaisen esteen lakkaamisesta. Myyjällä tai ostajalla ei ole oikeutta vaatia Helanderilta korvausta edellä mainituista syistä johtuvan viivästyksen johdosta.

 

3.1.4 Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

 

3.1.5 Helanderilla on oikeus periä erääntyneistä saatavistaan 11 % viivästyskorkoa.

 

3.1.6 Riitojen ratkaiseminen

Helanderin ja tämän sopimusosapuolen sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.


 

Verkkohuutokaupan yleiset ehdot

 

1. YLEISTÄ

 

1.1 Nämä ehdot koskevat esineitä, joita Huutokauppa Helander (Yesterdays Finland Oy), jäljempänä Helander, tarjoaa verkkohuutokauppansa välityksellä. Helander toimii huutokaupanpitäjänä, mikä tarkoittaa, että esineen omistaja (myyjä) antaa Helanderille toimeksiannon myydä esine huutokauppapalvelun kautta myyjän lukuun. Helander voi poikkeustapauksissa myydä omaan lukuunsa esineitä, joita Helander itse omistaa. Näissä ehdoissa kyseisiä esineitä kutsutaan myös kohteiksi. Pakottavasta lainsäädännöstä johtuvien määräysten lisäksi nämä ehdot sekä hinnasto ja muut menettelytavat, joita Helander julkaisee liittyen huutokauppapalveluun määräävät tyhjentävästi ne ehdot, jotka ovat voimassa asiakkaan rekisteröinnin ja huutokauppapalvelun käyttämisen sekä ostajan ja myyjän osalta. Asiakkaan on hyväksyttävä ehdot ollakseen oikeutettu käyttämään huutokauppapalvelua.

 

1.2 Näitä ehtoja sovelletaan puhtaaseen verkkohuutokauppaan, jossa ei pidetä fyysistä huutokauppaa. Huutokauppaan jossa pidetään fyysinen huutokauppa, sovelletaan (https://blogi.helander.com/ehdot) Huutokaupan yleiset ehdot

 

 

 

2. REKISTERÖITYMINEN

 

2.1 Huutokauppaan osallistuminen edellyttää asiakkaaksi rekisteröintiä verkkopalveluun joko verkossa tai jättämällä esineitä myyntiin huutokauppaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa oikeat ja kattavat henkilö- ja yhteystiedot. Asiakas vastaa tietojen pitämisestä ajan tasalla. Rekisteröitymällä asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu niihin sekä muihin huutokauppapalvelussa käyttöön liittyviin ohjeistuksiin. Mikäli oikeushenkilö rekisteröityy asiakkaaksi, tulee rekisteröinti suorittaa luonnollisen henkilön toimesta, jolla on oikeus sitoa oikeushenkilö ehtoihin. Tämä henkilö tulee myös ilmoittaa kyseisen oikeushenkilön yhteyshenkilöksi. Seuraavilla henkilöillä/asiakkailla ei ole oikeutta käyttää huutokauppapalvelua: (a) henkilöt, jotka ovat alle 18 vuotiaita, (b) henkilöt joilla on alennettu oikeustoimikelpoisuus tai (c) asiakkaat, jotka on suljettu pois huutokauppalvelusta väliaikaisesti tai pysyvästi. Asiakkaalla on ainoastaan oikeus käyttää huutokauppapalvelua käyttämällä omaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa. Asiakas vastaa kaikista tarjouksista ja toimenpiteistä, jotka suoritetaan asiakkaan käyttäjätunnuksilla. Asiakkaan tulee parhaan kykynsä mukaan varmistua siitä, että salasana pysyy salaisena eikä tule kolmansien osapuolten tietoon. Asiakkaalla ei ole oikeutta lainata tai myydä käyttäjätunnuksia tai salasanaa kolmansille. Salasana tulee välittömästi vaihtaa, mikäli on syytä epäillä, että käyttäjätiedot ovat joutuneet kolmansien osapuolten haltuun tai ne muilla tavoin ovat tulleet tai voivat tulla väärinkäytetyiksi. Helander suojaa kerättyjä henkilötietoja. Helander saattaa tarkistaa asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä tai muussa yhteydessä antamien tietojen oikeellisuuden, esimerkiksi käyttämällä erilaisia teknisiä apuvälineitä tai kolmansien pitämissä tietokannoissa suoritettavilla hauilla. Koskien henkilötietojen käyttöä ks. kohta 8 jäljempänä. Helander pidättää oikeuden päättää asiakasrekisteröinnin hyväksymisestä ja Helanderilla on oikeus päättää asiakasrekisteröinnin käyttöoikeuden jäädyttämisestä tai poistamisesta.

 

2.2 Helanderilla on oikeus edellyttää henkilöllisyyden toteamista rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen, kuten noudon yhteydessä.

 

 

3. OSTAMINEN

 

3.1 Verkkohuutokaupassa ostaja tarjoaa online palvelun tarjoamisprosessin mukaan.

 

3.2 Verkkohuutokaupassa asiakas tekee sitovia tarjouksia ja korottaa tarjouksiaan verkkopalvelun sallimissa rajoissa ja askelissa ja asiakkaan tulee seurata verkkohuutokauppapalvelun antamia ohjeita.

 

3.3 Huutokaupan päättyttyä verkkohuutokauppapalvelu vahvistaa korkeimman tarjouksen tehneen tekijän sitovan ostosopimuksen. Omistusoikeus esineeseen siirtyy ostajalle, kun hän on suorittanut täysimääräisen maksun.

 

3.4 Verkkohuutokauppapalvelu ei hyväksy ehdollisia tarjouksia eikä ota vastaan myyjän tekemiä tarjouksia hänen myyntiin tarjoamista kohteista.

 

3.5 Mikäli kohteelle on asetettu hintavaraus, tulee korkeimman tarjouksen saavuttaa kyseinen hinta, jotta sitova kauppa syntyy.

 

3.6 Edellytämme henkilöllisyyden todentamista kun huutokauppakohde maksetaan tai noudetaan. Noudettaessa/maksettaessa toisen ostamia tavaroita, tulee noutajan todistaa henkilöllisyytensä sekä esittää Helanderin mahdollisesti vaatima selvitys oikeudestaan noutaa kohde.

 

 

4. MAKSU

 

4.1 Kohteen lopullinen hinta koostuu vasarahinnasta (tarjotusta määrästä), huutoprovisiosta ja näissä ehdoissa tai hinnastossa mainituista maksuista.

 

4.2 Ostajan tulee suorittaa hinnaston mukainen huutoprovisio, hinnaston mukaisen huutomaksun/kohde sekä mahdollinen jälleenmyyntikorvaus.

 

4.3 Toimipisteessä voi maksaa pankkikortilla, Visa- , Master- ja Eurocard‐korteilla. Toimipisteessä ei oteta vastaan käteissuorituksia. Verkkohuutokauppapalvelussa voi maksaa palvelussa ilmenevillä maksutavoilla.

 

4.4 Ostajan tulee suorittaa maksu huudetuista esineistä viiden (5) päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä. Mikäli maksua ei ole suoritettu peritään viivästyskorko joka on 11 %.

 

4.5 Mikäli maksua ei ole suoritettu viiden (5) päivän kuluessa, Helanderilla on oikeus ryhtyä johonkin seuraavista toimista tai seuraaviin toimiin:

 • pysyä sopimuksessa ja vaatia maksua
 • veloittaa viivästyskorkoa
 • peruuttaa osto
 •  myydä esine uudelleen ensimmäisen ostajan lukuun

 

4.6 Helander kattaa uudelleenmyynnissä kertyneistä varoista ostajan velat sekä kaikki muut ostajan toiminnasta aiheutuneet kulut. Uudelleenmyynnissä sovelletaan samoja sääntöjä Helanderin veloitusten osalta kuin normaalissa myynnissä. Mahdollinen ylijäämä maksetaan ostajalle. Mikäli uudelleenmyynnistä saatu summa ei riitä kattamaan kaikkia Helanderin saatavia, jää loppuosa Ostajan velaksi Helanderille. Velka erääntyy maksettavaksi kun Helander on ilmoittanut velan määrästä.ostajalle

 

 

5. NOUTO / KULJETUS

 

5.1 Ostaja vastaa ostettujen esineiden noutamisesta. Esine(et) luovutetaan ainoastaan, mikäli maksu on noudon ajankohtana suoritettu kokonaisuudessaan. Jos ostaja on maksanut suorituksen verkkohuutokaupan ulkopuolella, kuten esimerkiksi pankkiin, tulee hänellä olla tosite maksutapahtumasta mukana. Tavaran lunastuksessa tulee esittää tosite/kuitti. Esineistä joita ei ole noudettu määräajassa Helander veloittaa ostajalta hinnaston mukaisen säilytysmaksun tai siirtää kohteet ulkopuolista varastopalvelua tarjoavalle yritykselle ostajan lukuun ja kustannuksella.

 

5.2 Noudon yhteydessä ostajan tulee varata pakkausmateriaalia mukaan riittävästi, sekä tarvittaessa kantoapua painaville tavaroille. Helander pyrkii varaaman pakkausmateriaalia myytäväksi, mutta ei voi taata sen riittävyyttä.

 

5.3 Huutokauppa Helanderin vastuu kohteista lakkaa, mikäli niitä ei ole noudettu seitsemän (7) päivän kuluessa verkkohuutokaupan päättymisestä.

 

5.4 Mikäli kohteita ei ole noudettu viiden (5) päivän kuluessa verkkohuutokaupan päättymisestä on Helanderilla oikeus myydä kohde edelleen ostajan (eli ensimmäisen ostajan) lukuun ja tämän riskillä. Uudelleenmyynnissä sovelletaan kohtaa 4.6.

 

 

5.5 TAVAROIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN

 

5.6 Lähtökohtaisesti on asiakkaan vastuulla noutaa tuotteet Helanderin toimipisteestä. Helander ja ostaja voivat erikseen sopia kohteen lähettämisestä https://blogi.helander.com/postitus mukaisesti. Helander ei takaa pakkaamispalvelua tai postituspalvelua kohteille.

 

5.7 Ostaja voi myös solmia erillisen sopimuksen ulkopuolisen toimijan kanssa ostamiensa kohteiden pakkaamisesta ja huolinnasta. Tällöin Ostajan tulee ohjeistaa ja sopia Helanderin kanssa noutoon liittyvistä seikoista.

 

 

5.8 JÄLLEENMYYNTIKORVAUS

 

5.8.1 Ostajan tulee suorittaa kuvataitelijoiden oikeudesta saatava jälleenmyyntikorvaus. Vasarahinnalle laskettava maksu on korkeimmillaan 5 %. Suomessa jälleenmyyntikorvaukseen lisätään voimassa oleva arvonlisävero (joka on nyt 10 %). Lisätietoja jälleenmyyntikorvauksesta ja tekijänoikeuslaista saa Kuvasto ry:stä ja sivuilta www.kuvasto.fi. Kohteet, joista ostaja on velvollinen maksamaan jälleenmyyntikorvausta vasarahinnan ylittäessä 255 €, on merkitty verkkokauppapalvelussa.

 

 

5.9 KOHTEIDEN KUNTO

 

5.9.1 Verkkohuutokauppapalvelun kohteet ovat tarkastettavissa siinä toimipisteessä joka ilmoitetaan tuotteen kuvauksessa.

 

5.9.2 Kaikki kohteet myydään verkkohuutokauppapalvelun tietojen mukaisina ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

 

5.9.3 Verkkohuutokauppapalvelussa on lyhyt listamainen informaatio huutokaupasta olevista kohteista. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteiden ostamista. Tuotekuvaukset verkkohuutokauppapalvelussa eivät ole asiantuntijalausuntoja. Helander ei vastaa kohteiden kuvauksessa ilmenevistä virheistä, ml. virheet kohteen tekijästä, aitoudesta, iästä, tekniikasta, kunnosta tai alkuperästä. Verkkohuutokauppapalvelussa julkaistu kuva/kuvat on kohteen tunnistamiseen, ei sen kunnon arvioimiseen tai virheiden ja puutteiden arvioimiseksi. Helander ei vastaa vaurioista eikä puutteista, jotka eivät käy ilmi kyseisestä kuvasta tai tuotekuvauksesta. Helander pidättää oikeuden tehdä muutoksia kohteen kuvaukseen.

 

5.9.4 Mahdollisia kohteen vikoja ja puutteita ei välttämättä ilmoiteta. Sähkölaitteita, kelloja tai muita laitteita ei ole testattu, eikä niiden toimivuudesta anneta mitään takeita. Ostajalla on mahdollisuus tutustua kohteeseen tuotteen sijaintipaikan toimipisteessä huolella huomioidakseen ja arvioidakseen tuotteen kunto ja laatu sekä mahdolliset kohteen virheet ja puutteet. Kohteeseen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun.

 

5.9.5 Helander ei vastaa taulukankaiden mahdollisista kiinnityksistä, kehysten kunnosta, materiaalien luonnollisista muutoksista, kuten painotöiden paperin haalistumisesta ja puun halkeilemisesta, kuluneista reunoista, tahroista ja kellastumisesta tms.

 

 

5.10 VASTUU VIOISTA

 

5.10.1 Helanderin vastuu ostetuissa kohteissa havaituista vioista, jotka edellä poissuljetun  jälkeen jäävät Helanderin vastuulle, rajoittuu seuraaviin tapauksiin:

 • Jos kohteessa on vikaa, Helanderilla on ensisijaisesti oikeus korjata vika sillä edellytyk sellä, että korjauksesta ei aiheudu Helanderille kohtuuttomia kustannuksia eikä vaivaa.
 • Jos korjaus ei tule kysymykseen, Helanderilla on oikeus purkaa kauppa.
 •  Helanderin vastuu ostajaan nähden rajoittuu aina enintään siihen, että ostaja palauttaa esi neen Helanderille ja Helander palauttaa ostajalle vasarahinnan sekä huutomaksun, arvon lisäveron ja mahdollisen jälleenmyyntikorvauksen. Helander ei vastaa ostajalle aiheutu neista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

 

5.11 REKLAMAATIOT

 

5.11.1 Ostajan tulee reklamoida mahdollisista vioista välittömästi kohdetta noutaessa tai viimeistään heti havaitessaan vian. Mikäli ostaja ei reklamoi kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa huutokaupan päättymisestä, hän menettää oikeuden vedota vikaan.

 

 

5.12 KULTTUURIESINEIDEN MAASTAVIENTILUPA

 

5.12.1 Kulttuuriesineiden maastavientiä on rajoitettu lainsäädännöllä. On asiakaan velvollisuus hankkia tarvittavat luvat esineiden maastavientiin. Maastavientiluvista: https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/maastavientiluvat

 

 

6. PERUUTTAMISOIKEUS

 

6.1.1 Mikäli ostaja on kuluttaja, on ostajalla peruuttamisoikeus kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevan 6 luvun määräysten mukaisesti. Ostajalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta, mikäli kyseisen lain peruuttamisoikeutta koskevat poikkeukset tulevat sovellettaviksi.

 

6.1.2 Ostajan on ilmoitettava Helanderille peruuttamisoikeuden käyttämisestä 14 päivän pituisen peruuttamisajan kuluessa. Peruuttamisaika alkaa sinä päivänä, kun ostaja saa kohteen haltuunsa joko itse tai edustajansa välityksellä. Peruuttamisilmoituksessa tulee ilmoittaa huutokauppanumero, huutokaupan päättymispäivä, kohteen numero, sekä ostajan nimi ja se tulee jättää Helanderille sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen info@huutokauppahelander.com, tai muutoin kirjallisesti. Ostajan tulee käyttää samaa sähköpostiosoitetta, jolla on rekisteröitynyt asiakkaaksi. Peruutetun oston jälkeen ostajan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa kohde neljäntoista (14) päivän sisällä. Kohde tulee palauttaa siihen Helanderin toimipisteeseen, josta ostaja on kohteen noutanut tai noudattanut. Palautusta ei saa tehdä postiennakolla tai vastaavalla järjestelyä. Ostaja kantaa riskin kohteen vahingoittumisesta tai häviämisestä. Ostajan tulee paketoida ja käsitellä kohdetta siten, ettei se vahingoitu kuljetuksen aikana. Helander säilyttää palautetut kohteet, joita palautusoikeus ei koske, kohteen vastaanottaneessa toimipisteessä ostajan noutoa varten. Mikäli kohdetta ei noudeta seitsemän (7) kalenteripäivän sisällä, veloitetaan ostajalta säilytysmaksu. Kun Helander on vastaanottanut kohteen, tai ostaja on toimittanut Helanderille selvityksen kohteen lähettämisestä, maksu palautetaan neljäntoista (14) päivän sisällä ostajalle, vähennettynä kohteen mahdollinen arvonaleneminen, josta ostaja mahdollisesti vastaa, Takaisinmaksu tapahtuu samassa muodossa ja samalle tilinumerolle tai maksukortille mitä on käytetty ostossa.

 

6.1.3 Mikäli Helander epäilee ostajan väärinkäyttävän peruuttamisoikeuttaan, esim. käyttämällä peruuttamisoikeuttaan päästäkseen noudattamasta antamiaan tarjouksia ja sitä kautta vaikuttaa tarjousmenettelyyn, ostajaan tai muihin asiakkaisiin tavalla, jota Helander ei hyväksy, pidättää Helander oikeuden sulkea asiakkaan tili ja asiakkaan pääsy huutokauppapalveluun.

 

 

7. MYYNTI

 

7.1 Myyntitoimeksianto

 

7.1.1 Helander sitoutuu toimeksiannon saajana huutokauppamaan myyjän lukuun tältä vastaanottamiaan kohteita joko fyysisessä huutokaupassa (vasarahuutokaupassa) tai verkkohuutokaupassa tai esineen jäädessä myymättä, oman valintansa mukaan jommassakummassa. Vasarahuutokauppaan sovelletaan näiden ehtojen sijasta Helanderin vasarahuutokauppaan sovellettavia ehtoja: Huutokaupan yleiset ehdot (yllä).

 

7.1.2 Huutokaupattavista esineistä tehdään kirjallinen sopimus (pl. myynti ensimmäisen ostajan lukuun kohta 4.5).

 

7.2 Myyntiehdot

7.2.1 Myyjä vastaa siitä, että hänellä on rasitteeton omistusoikeus kohteisiin, jotka toimitetaan Helanderin myytäväksi. Mikäli näin ei ole, myyjän on kirjallisen asiakirjan avulla pystyttävä todistamaan valtuutensa myydä jättämänsä kohteet ja saada niistä maksu. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tiedossaan olevat kaupan kohteen myyntiin vaikuttavat seikat.

 

7.2.2 Helander perii huutokaupattavasta kohteesta hinnaston mukaisen myyntipalkkion vasarahinnasta sekä hinnaston mukaisen käsittelymaksun. Huutokaupattavaan kohteeseen sovelletaan hinnaston mukaista minimipalkkiota.

 

7.2.3 Mikäli kohteelle on sovittu hintavaraus ja kohde jää myymättä Helander veloittaa myyjä hinnaston mukaisella minimipalkkiolla tai erikseen sovitun määrän.

 

7.2.4 Esineitä joiden vasarahinnaksi Helander arvioi alle 1000 € ei Helander sovi hintavarausta.

 

7.2.5 Helanderilla on oikeus tutkia kohteita tarkemmin toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Helanderilla on oikeus luopua myyntitoimeksiannosta tutkittuaan myytäväksi jätetyn kohteen ja oikeus kieltäytyä ottamasta kohdetta huutokaupattavaksi toimeksiannon solmimisen jälkeen, mikäli Helanderin toiminnan kannalta ilmenee perusteltu syy, esimerkiksi, mutta näihin tilanteisiin rajoittumatta, esineen aitouden, omistus- tai myyntioikeuden tai muun myyntiin vaikuttavan seikan osalta ilmenevän epäselvyyden johdosta. Helanderilla ei ole korvausvelvollisuutta myyjää kohtaan toimeksiannosta luopumisen tai kieltäytymisen johdosta.

 

7.2.6 Jos esine Helanderin arvion mukaan todennäköisesti väärennös, on Helanderilla oikeus ilmoittaa esineestä poliisille. Helander ei ole vastuussa lisäkuluista tai muusta vahingosta, vaivannäöstä tai immateriaalisista vahingoista, jos esine osoittautuu aidoksi

 

7.2.7 Helanderin suorittama esineiden nouto huutokauppaan sovitaan aina erikseen ja etukäteen ennen huutokauppaa. Noutojen hinnat on ilmoitettu Helanderin verkkosivuilla.

 

7.2.8 Toimeksiantona huutokaupattavaksi kirjatut esineet eivät ole enää ennen huutokauppaa noudettavissa myyjälle takaisin toimeksiannon antamisen jälkeen. Sopimusta tehtäessä on myyjän tarkasti määriteltävä mitkä kohteet tulevat huutokauppaan ja mitkä halutaan pitää koskien koti-irtaimiston/kuolinpesän tyhjennystä. Myyjällä ei ole oikeutta huutaa itselleen myyntiin antamiaan kohteita.

 

7.2.9 Helanderilla on oikeus tarjota esine uudelleen myöhemmässä tai myöhemmissä huutokaupoissa, jollei sitä myydä ensimmäisessä huutokaupassa. Huutokauppapalvelussa myymättömät kohteet toimitetaan huutokaupan jälkeen kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle, tai mikäli asiakkaan kanssa on erikseen sovittu, asiakas noutaa ne 7 arkipäivän kuluessa Helanderin ilmoituksesta. Jollei asiakas ole sovitussa ajassa noutanut kohdetta, Helanderilla on oikeus toimittaa kohde kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle. Noutamatta jääneet esineet toimitetaan kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle. Myyjä vastaa mahdollisesta kaatopaikkaveloituksesta sekä kuljetuskustannuksista kaatopaikalle.

 

7.2.10 Helanderilla on oikeus kuvata ja luetteloida kohteet parhaaksi katsomallaan tavalla, internetiä, painotuotteita, ilmoituksia ja muuta dokumentaatiota varten. Kaikki tällainen materiaali ja kuvat ovat Helanderin omaisuutta ja niitä voidaan käyttää myös tarkoituksiin jotka eivät liity yksittäiseen huutokauppaan tai kohteen myyntiin.

 

7.2.11 Helander ei kuluttajan käyttäessä kuluttajansuojalain mukaista peruutusoikeutta kanna taloudellista vastuuta suhteessa myyjään esineen loppuhinnassa tapahtuvien muutosten osalta. Mikäli ostaja käyttää peruttamisoikeuttaan, on Helanderilla oikeus periä takaisin myyjälle mahdollisesti suoritettu kauppahinta.

 

7.2.12 Myyjän tulee noutaa Helanderilta kohde, jota ei ole kohdan 7.2.5 perusteella otettu huutokauppaan, viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Helander on ilmoittanut asiasta myyjälle. Mikäli myyjä ei ole noutanut esinettä mainitussa ajassa, on Helanderilla oikeus antaa esine ulkopuolisen varastoitavaksi, jolloin esine varastoidaan myyjän kustannuksella ja riskillä, tai mikäli esineen hallussapito on kielletty, esine luovutetaan viranomaisille.

 

7.2.13 Mikäli huutokaupattu kohde osoittautuu väärennökseksi tai muuta olennaista kauppaan liittyvää ilmenee, on Helanderilla oikeus purkaa kauppa. Edellä mainituissa tapauksissa Helander palauttaa kauppasumman ostajalle. Mikäli kauppasumma on jo tilitetty myyjälle, tulee myyjän maksaa vastaava summa korvauksena Helanderille 14 päivän sisällä Helanderin vaatimuksesta. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan Helanderille kaikki Helanderin veloittamat maksut ja kaupan purkamisesta aiheutuneet kustannukset. Puretun kaupan kohde on myyjän noudettavissa heti kun Helander on saanut edellä mainitut kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kulunsa, mikäli ei kohteen hallussapito ole kiellettyä.

7.2.14 Helander lähettää myyjälle kirjallisen myyntierittelyn sähköpostitse (tai postitse) 21 päivän kuluessa ostajan täyden maksun vastaanottamisesta, edellyttäen että ostaja ei ole reklamoinut tai ilmoittanut peruuttavansa kaupan peruutusoikeuteen vedoten. Helander ei vastaa puhelintiedusteluihin.

 

 

7.3 Myyntitilitys

 

7.3.1 Myyntitilitys tapahtuu ainoastaan tilisiirtona toimeksiantajille toimeksiantajille täysin maksetuista esineistä,  edellyttäen, että ostaja ei ole reklamoinut tai ilmoittanut peruuttavansa kaupan peruutusoikeuteen vedoten. Myyntitilitystä koskevat tilityslaskelmat tulevat näkyviin Omat sivut -palveluun.

 

7.3.2 Helanderilla ei ole velvollisuutta ryhtyä oikeudelliseen perintään tai muihin vastaaviin toimiin maksamattoman kauppahinnan johdosta, eikä Helander vastaa ostajan kauppahinnasta myyjälle.

 

7.3.3 Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa, Helanderilla on oikeus harkintansa mukaan myydä omaisuus uudelleen ostajan lukuun tai purkaa kauppa ja velvoittaa myyjää noutamaan kohteen. Helander voi halutessaan neuvotella käytettävästä menettelystä myyjän kanssa. Mikäli ostaja on maksanut esineen kauppasumman Helanderille, mutta on tehnyt reklamaation esineen aitoudesta tai muun sellaisen kaltaisesta seikasta, on Helanderilla oikeus pidättää kauppasumma omalla tilillään kunnes ostajan reklamaatioasia on selvinnyt. Mikäli ostajan reklamaatio on oikeutettu, Helander voi purkaa kaupan. Mikäli ostajan reklamaatio ei ole oikeutettu, Helander tekee tilityksen myyjälle.

 

7.3.4 Helander ei vastaa myyjälle tai kolmannelle osapuolelle mistään esineeseen tai siihen liittyvistä vaatimuksista, kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, esineen arviosta, kunnosta, aitoudesta, säilytyksestä, kaupan peruuntumisesta tai mistä tahansa muusta Helanderin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta. Mikäli Helander kuitenkin ilman omaa tuottamustaan joutuu ostajan tai kolmannen esittämistä vaateista johtuen maksamaan näille korvauksia, tulee myyjän korvata Helanderille kaikki ne kulut, jotka Helander on joutunut maksamaan.

 

 

7.4 Peruuttamisoikeus

 

7.4.1 Mikäli ostaja käyttää kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeuttaan, Helander pidättää oikeuden ilman myyjälle tehtävää erillistä ilmoitusta uudestaan julkaista esine huutokaupattavaksi. Helander ei tällaisessa tilanteessa kanna taloudellista vastuuta suhteessa ostajaan esineen loppuhinnassa tapahtuvien muutosten osalta.

 

 

7.5 Kuittaus

 

7.5.1 Helanderilla kuittausoikeus sekä ostajaa että myyjää kohtaan. Ostajalla ja Myyjällä ei kuittausoikeutta Helanderia kohtaan

 

 

8. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

 

8.1 Helander noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä Suomen henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren määräyksiä. Helander käsittelee annettuja henkilötietoja verkkohuutokauppapalvelun tarjoamisen, hallinnoinnin ja kontrolloinnin yhteydessä tai muutoin Helanderiin liittyvän asiakas-/sopimussuhteen puitteissa hallinnollisissa tarkoituksissa ja täyttääkseen ne velvollisuudet ja velvoitteet, jotka huutokauppatoiminta ja laki asettaa Helanderille. Henkilötietoja voidaan myös käyttää markkina- ja asiakasanalyyseihin, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms. Sen lisäksi voidaan Asiakkaan henkilötietoja käyttää laskutukseen ja tärkeiden tiedotusten lähettämiseen Asiakkaalle, esim. koskien lisämaksujen, hinnaston tai ehtojen muutoksia. Henkilötietoja voidaan myös käyttää, jotta Hellander voi ottaa yhteyttä asiakkaaseen tai lähettää tälle erityisesti kohdistettuja tiedotuksia. Henkilötietoja saatetaan täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien tiedoilla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa aiemmin mainituissa tarkoituksissa Helander (Yesterdays Finland Oy) konsernin muille yhtiöille ja yrityksille, joiden kanssa se tekee yhteistyötä. Henkilö, joka (a) ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin tai henkilö, joka (b) haluaa saada tietoja Helanderilla olevista henkilötiedoistaan tai muuttaa niitä, voi tehdä asiasta kirjallisen pyynnön Helanderille.

 

 

EVÄSTEET (COOKIES) JA MAHDOLLISUUS OLLA SALLIMATTA EVÄSTEITÄ

 

9.1 Helander voi käyttää erilaisia apuvälineitä esim. nähdäkseen, kuinka asiakas käyttää palvelua ja verkkosivustoa. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu lähettää asiakkaan verkkoselaimeen, kun asiakas vierailee verkkosivustolla. Tekstitiedosto sisältää informaatiota, jonka avulla Helander voi esim. soveltaa palvelujaan vastaamaan paremmin Asiakkaan tarpeita. Helander saattaa myös verkkosivuillaan käyttää rakenteita, joiden avulla verkkosivustot voivat laskea yksittäisten kävijöiden määrän sivustolla. Helander saattaa käyttää ensi- tai kolmannen osapuolen evästeitä ja jäljitteitä näyttääkseen sisältöä, mm. ilmoituksia, jotka ovat Helanderin tai kolmannen osapuolen verkkosivuston asiakkaalle suunnattuja. Tämä sisältää sellaisen tekniikan käytön, joka mahdollistaa asiakkaan ilmoituksista sekä näkemistään ilmoituksista saaman hyödyn mittaamisen, esim. sen selvittämiseksi, onko asiakas klikannut ilmoitusta vai ei. Helander saattaa antaa myös tiettyjen yhteistyökumppaneiden lähettää evästeitä tai jäljitteitä asiakkaan verkkoselaimeen, kun asiakas vierailee verkkosivustolla. Helander käyttää evästeitä ja jäljitteitä kerätäkseen nimetöntä tietoa omaan käyttöönsä tai yhteistyökumppanin kanssa. Tämä tietojen keruu tähtää ilmoitusten tehon mittaamiseen ja yhteistyökumppanimme voivat saada informaatiota tähän liittyen. Helander saattaa käyttää erilaisia analyysiohjelmia tarkoituksenaan arvioida sekä kerätä kävijätilastoja. Asiakas voi itse valita, haluaako sallia evästeiden käytön vai ei. Jos Asiakas haluaa saada tiedon tietokoneen ottaessa vastaan evästeen, voi selainohjelman asetusten kautta valita tämän tiedotusmahdollisuuden. Tällä tavoin toimimalla on Asiakkaan mahdollista sallia tai olla sallimatta tietty eväste. Asiakas voi myös tietokoneen asetusten kautta tehtävällä valinnalla olla sallimatta evästeitä lainkaan. Mikäli asiakas valitsee olla sallimatta evästetoimintoa, voi Palvelun ja Verkkosivuston joidenkin osioiden laatu ja saatavuus heikentyä tai olla rajoitettu.

 

 

10. SOPIMUSAIKA

10.1 Näitä ehtoja sovelletaan suhteessa asiakkaaseen asiakkaan käyttäessä verkkohuutokauppapalvelua ja ostaessa palvelun kautta esineitä siitä hetkestä alkaen, kun asiakas on rekisteröitynyt huutokauppapalveluun, tai solminut myyntitoimeksiannon huutokauppapalveluun Helanderin kanssa. Helander pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja, hinnastoa ja muita maksuja. Helander pidättää lisäksi oikeuden muuttaa tilapäisesti maksuja markkinointikampanjoiden yhteydessä. Kun ehtoja muutetaan, ilmoitetaan asiakkaalle muutoksesta joko sähköpostitse asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakkaan kirjautuessa sisään huutokauppapalveluun.

 

 

11. MUUT EHDOT

11.1 Helanderilla on vakuutus kuljetus-, murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Vakuutus kattaa kohteet siitä hetkestä alkaen, jolloin Helander ottaa ne myyjältä haltuun. Helander säilyttää esinettä kuten normaali huolellinen henkilö, eikä vastaa myyjälle esineen mahdollisesta arvonalennuksesta, johtuipa se sitten siihen säilytyksen aikana tulleista naarmuista, normaalista kulumisesta tai muista sen kaltaisista vahingoista tai elävän materiaalin luonnollisista muutoksista (esimerkiksi, mutta siihen rajoittumatta, puun halkeilusta). Mikäli kuitenkin Helanderin (tai sellaisen josta Helander vastaa) tuottamuksesta esineelle on aiheutunut vahinkoa, rajoittuu Helanderin vastuu Helanderin vakuutuksen korvausmäärään. Mikäli vakuutuksesta ei makseta korvausta, ei Helander vastaa aiheutuneesta vahingosta myyjälle tai ostajalle.

 

11.2 Jos ylivoimainen este (Force majeure) estää osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan eikä sen vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia, osapuolilla on oikeus pidättäytyä tässä sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja siltä ajalta, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen. Tällainen ylivoimaisen esteen muodostava tapahtuma voi muun ohella olla viranomaisen toimenpide, toiminnan keskeytyminen vesivahingon, tulipalon tai muun onnettomuuden seurauksena, yleisen liikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus (myös milloin osapuoli on siihen osallisena) taikka muu vastaava vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy, jota osapuoli ja jonka seurauksia ne eivät kohtuudella ole voineet välttää. Ylivoimaisesta esteestä johtuvasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tulee viivytyksettä ilmoittaa toiselle osapuolelle, samoin kuin ylivoimaisen esteen lakkaamisesta. Myyjällä tai ostajalla ei ole oikeutta vaatia Helanderilta korvausta edellä mainituista syistä johtuvan viivästyksen johdosta.

 

11.3 Näiden huutokauppaehtojen määräävä kieli on suomi. Muilla kielillä julkaistut huutokauppaehdot ovat ainoastaan tiedoteluonteisia eivätkä ole sitovia.

 

 

11.4 Riitojen ratkaiseminen

11.4.1 Helanderin ja tämän sopimuksen sopimusosapuoleen sovelletaan Suomen lakeja (poisluettuna lainvalintasäännöt) ja sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Rekisteriselosteemme ovat osoitteessa https://blogi.helander.com/tietosuoja

 


 

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen tilaus
Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen.

© Huutokauppa Helander 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Enemmän kuin

huutokauppa