16.03.2016

Asiantuntijan opas – Miten menetellä perityn aseen kanssa?

 

Moni meistä perii aseita, mutta mitä ihmettä sille isoisän vanhalle revolverille voi ja pitää oikein tehdä? Aseisiin erikoistunut Poliisi Ilari Vilén kertoo miten aseita tulisi lain mukaan säilyttää ja mitä tulisi tehdä jos esimerkiksi haluaa myydä perimänsä aseen.


Mauser kivääri.jpg

 

Faktahan se on, että Suomen kansan ikärakenne on yhä enenevissä määrin eläkkeellä olevan sukupolven voittokulkua. Ikääntyvän sukupolven poistuessa keskuudestamme, monelle jää eteen raskas tehtävä: kuolinpesän läpikäynti.

 

Vaikka nykypäivänä apua on saatavilla ja ammattilaisiin kannattaakin nojautua, voi kuolinpesän tyhjennyksen hoitaa myös itse. Mikäli olet päättänyt toimia näin, voit löytää itsesi pian edesmenneen sukulaisen vintiltä tai kellarista hiukan pelottavankin asian edestä: Mitä ihmettä teen sukulaiseni aseille? Vaikka osa meistä on aseisiin liittyvistä asioista perillä, kaikille ne eivät kuitenkaan ole tuttuja. Haastattelimme Helanderin kanssa tiiviisti yhteistyötä tekevää, aseisiin erikoistunutta poliisia Ilari Viléniä.

 

Aseen luvanvaraisuus ja deaktivointi

 

Mikä on järkevin tapa toimia jos perii aseen ja haluaa myydä sen?

 

Ampuma-aselain mukaan henkilön, jonka hallussa kuolinpesän omaisuus on, tulee ottaa pesään kuuluvat ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset välittömästi haltuunsa luvanhaltijan kuoltua. Kuuden kuukauden kuluessa luvanhaltijan kuolemasta niihin tulee hankkia hallussapitolupa tai ne tulee luovuttaa (eli esim. myydä) niiden hankkimiseen oikeutetulle henkilölle tai poliisille. Ampuma-aseet tai aseen osat voi myös tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi, minkä jälkeen ne on esitettävä poliisille. Vilén muistuttaa, ettei deaktivoitujen aseiden hallussapito vaadi erillistä lupaa.

Deaktivointia koskeva laki muuttuu EU:ssa 8.4.2016 alkaen niin, ettei deaktivoituja aseita voi myydä ilman virallista deaktivointitodistusta. Ja koska asetus muuttaa myös deaktivoinnin määritelmää, tarkoittaa tämä käytönnössä siis sitä, että jokainen ase on käytettävä poliisiasemalla, oli sillä deaktivointitodistus ennestään tai ei. 

Esimerkki: Perit isältäsi luvan tarvitsevan aseen. Saatko myydä sen, jos sinulla itselläsi ei ole lupaa aseeseen? Vastaus: Saat hoitaa myyntitoimet, mutta ase ei saa olla sinun hallussasi, vaan poliisilla. Tämä tarkoittaa periaatteessa samaa mitä me Helanderilla teemme, myymme luvan tarvitsevia aseita, joista itse otamme kuvat, mutta poliisi tulee hakemaan aseet pois kuvaamisen jälkeen. Ostaja voi noutaa aseen poliisilta, maksettuaan sen. 

 

 

Mistä voi tietää onko ase luvaton tai esimerkiksi deaktivoitu eli toimintakelvoton?

 

-Järkevin tapa selvittää aseen luvallisuus on yksinkertaisesti soittaa poliisille ja kysyä. Poliisilla on rekisteri luvan saaneista henkilöistä ja heidän aseistaan, kertoo Vilén. Vilén jatkaa painottaen, että ilman deaktivointitodistusta varmuutta deaktivoinnista ei yksinkertaisesti voida taata.

Luvan varaisiksi aseiksi lasketaan kaikki vuoden 1890 (mustaruuti aseet) jälkeen tehdyt aseet, pois lukien todistetusti deaktivoidut aseet.

Ampuma-aseen voi muuntaa siis myös pysyvästi ampumakelvottomaksi ja aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi (deaktivointi). Muuntamisen jälkeen aseen tai aseen osan hallussapitoon ei tarvitse erillistä lupaa. Deaktivoitu ampuma-ase näyttää edelleen toimivalta ampuma-aseelta. 

Älä kuitenkaan lähde deaktivoimaan aseita omatoimisesti! Ampuma-aseen tai -osan deaktivoinnin saa suorittaa vain asealan elinkeinonharjoittaja, jolla on lupa ampuma-aseiden kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaan valmistamiseen taikka korjaamiseen ja muuntamiseen. Asetta tai aseen osaa pidetään deaktivoituna, jos se on tehty pysyvästi toimintakelvottomaksi, eikä asetta tai aseen osaa voi enää ilman erityistietoja ja -taitoja palauttaa toimintakuntoiseksi.

Muistathan myös, että deaktivoitu ase tai aseen osa on esitettävä 30 päivän kuluessa deaktivoinnista poliisille, joka tarkastaa, että deaktivointi on asianmukaisesti tehty. Samalla luvanvarainen ase tai aseen osa poistetaan aserekisteristä, minkä vuoksi myös lupatodistus on esitettävä poliisille. 

Ainut tapa selvittää aseen deaktivointi on siis visiitti poliisiasemalle, kun taas aseen luvat saa selville yksinkertaisella soitolla. Deaktivoinnin selvittämiseksi poliisi tutkii aseen. Jos kaikki on niin kuin pitää, myöntää poliisi aseelle deaktivointitodistuksen. Mikäli asetta ei jostain syystä ole tehty vaarattomaksi tai sen deaktivointi ei ole riittävä, voidaan ase jättää poliisin haltuun, josta sen voi jälleen noutaa riittävän ja turvallisen deaktivoinnin jälkeen. 

  

Voiko saada sakkoja jos ilmoittaa luvattoman/väärin deaktivoidun aseen poliisille?

 

Rikoslain 41 lukuun on kirjattu vapautussäännös. Eli jos tuo oma-aloitteisesti poliisille aseen niin ei voi saa rangaistusta eikä muitakaan seuraamuksia tule, toteaa Vilén. Tämän jälkeen aseen saa vielä myydäkin omaan lukuun, mikäli ei pystytä todistamaan, että aseella on toinen omistaja, jatkaa Vilén.

Lain mukaan luvattoman aseen tai väärin deaktivoidun aseen ilmoittamisesta poliisille ei siis voi saada sakkoja. Vilén muistuttaa vielä väärinkäsityksien välttämisen tärkeydestä. Suosittelen ilmoittamaan poliisille aseiden tuonnista etukäteen, ennen matkaan lähtemistä. On myös hyvä kirjata ylös kenelle poliisilaitoksella on ilmoitettu aseiden tuomisesta. Huonolla tuurilla voit nimittäin saada sakot. Mikäli poliisi sattuu pysäyttämään sinut aseet autossa, voi monelle tulla ajatus, että sinulla on kättä pidempää mukana jostain ihan muusta syystä, huomauttaa Vilén. Se, että pystyy kertomaan kenen kanssa on sopinut ja mitä, ratkaisee tilanteen melko nopeasti. 

 

ase1.jpg

 

Aseiden säilytys

 

Mitä asioita tulisi ottaa huomioon aseita säilyttäessä?

 

-Ampuma-aselakiin muutama kuukausi sitten tehty uudistus määrittää, että aseita tulisi nykyään säilyttää lukitussa kaapissa, kertoo Vilén. Vilén jatkaa kertomalla, että kaapin tulisi olla ministeriön hyväksymä, mikäli aseita (pistooleita, revolvereita tai itse lataavia kivääreitä) on viisi tai enemmän. 

Hyväksytty kaappi tarkoittaa siis ministeriön hyväksymää kaappia, esimerkiksi murtosuoja kaappia. Tällaisia hyväksyttyjä kaappeja saa Viléniuksen mukaan aseliikkeistä sekä hyvin varustetuista urheiluvälineliikkeistä. Uusi määräys ei koske deaktivoituja aseita, joita saa edelleen säilyttää myös ilman lukollista tai ministeriön hyväksymää kaappia.

 


 

”Jos omistat viisi asetta tai enemmän, niin sinulla täytyy olla ministeriön hyväksymä kaappi”.

 


 

wv2127-3.jpg

Esimerkki lukolllisesta asekaapista


 

 

Aseiden käsittely ja aseen menetys

 

Mikä on tyypillisin syy aseen menetykseen?

 

-Yleisimmät syyt aseen menetykseen ovat rikokseen syyllistyminen tai aseen käyttäminen rikoksen tekovälineenä, kertoo Vilén. Myös luvallisen aseen omistajan sähläily alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena, johtaa usein aseen menetykseen. 

Aseen voi myös menettää, jos on perinyt luvan tarvitsevan aseen, mutta ei ole hakenut aseen hallussapitoa edellyttäviä lupia. On myös hyvä huomioida, että aseen lupa voi olla rauennut, jo ennen kuin sen on perinyt.

-Kuolinpesällä on kuusi kuukautta (6kk) aikaa hoitaa lupa-asiat kuntoon. Vaikka olisit perinyt aseen, se ei tuo aseenkantolupaa sinulle. Aselupahan on henkilökohtainen, eikä sitä voi periä, muistuttaa Vilén. Mehän valvotaan näitä kuolinpesiä, eli jossain vaiheessa tulee puhelinsoitto tai kirje kotiin, jos ei ole asioita hoitanut kuntoon. Vilén jatkaa vielä kertomalla, että aseen voi menettää myös siinä tapauksessa kun poliisin on ollut kuolinpesään oma-aloitteisesti yhteydessä mutta kukaan ei ole palauttanut asetta tai reagoinut yhteydenottoon.

 

ELG piikkipatruunapistooli.jpg 

 

Miten aseita kannattaa käsitellä?

 

-Jollet tiedä aseista yhtään mitään, niin älä koske sitten niihin. Pahimmassa tapauksessa se voi olla vaikka ladattu, toteaa Vilén.

Tällä Vilén pohjustaa sitä, että monet vahingot tapahtuvat kun ase on henkilön tietämättä ladattu.

-Kokemuksen kautta olen huomannut, että monet sota-ajan eläneet ihmiset säilyttävät aseitaan ladattuina myös kotona. Uskon, että se johtuu alitajuntaan jääneestä pelosta. Riski henkilövahingoista kasvaa kun omaiset sitten käsittelevät näitä valmiiksi ladattuja aseita, tietämättään. Vanhoissa aseissa on aina riskinsä, sillä laukaisukoneiston herkkyydestä ei ole varmuutta, eikä niissä aina ole varmistusjärjestelmääkään toisin kuin uusissa aseissa. Tästä syntyy iso vahinkolaukaisun riski. Aseita käsiteltäessä onkin syytä olla erittäin varovainen. 

  

 

Aselaki muutokset ja muuta huomioitavaa

 

Saanko tiedon mikäli aselait muuttuvat ja mitä minulta vaaditaan? 

 

-Valitettavasti minkäänlaista tietoa aselakien muutoksista ei lähetetä luvan omistajille. Luvan omistajien täytyy itse seurata lakimuutoksia. Onneksemme suurimmista laki muutoksista on yleensä paljon tietoa mediassa. Eli niin kuin muissakin lakiasioissa, niiden seuraaminen on ihmisen omalla vastuulla.

 

Mitä muuta tulisi huomioida?

 

Ennen kuin perikunta myy kuolinpesän aseita, kannattaa perunkirjoitus ja muut luvat hoitaa kuntoon. Näin välttyy monelta riitatilanteelta perikunnan sisällä, toteaa Vilén. Huomionarvoista on myös se, että poliisilla on oikeus kieltää aseiden myynti eteenpäin, mikäli perunkirjaa ei ole tai aseen myyntiin ei ole saatu kaikkien perikunnan jäsenten suostumusta. 

 

 

 {{cta(’8438050a-51d2-45e2-95c6-38ed83a6b0c6’)}}

 

{{cta(’68971280-4862-4ade-a35f-e148774b999b’)}}

 


 Teksti: Joonas Mutkala

Editointi: Jenny Sirén

 

 

 

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen tilaus
Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen.

© Huutokauppa Helander 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.